Małgorzata Grabarczyk

Snabb leverans
av vanligaste handlingar

Małgorzata Grabarczyk

Modersmål: polska

Konferenstolk och översättare i engelska, svenska och polska

Auktoriserad, edsvuren tolk och översättare i språkkombinationen svenska-polska.

Om mig


Małgorzata Grabarczyk

Högskoleutbildning på tolk- och översättningslinje vid Gdansks universitetet, fakulteten för nordiska språk, Polen (1986)
Flerårig erfarenhet inom tolkning och översättning. Sedan 1992: frilansande tolk och översättare.

Kunder: privata personer, företag, forskningscentra, högskolor, banker, notarius publicus och auktoriserade revisorer, domstolar och myndigheter, tolk- och översättningsbyråer i Polen, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England och USA.

uprawnienia