Konferenstolkning

Professionella konferenstolkar är högt kvalificerade experter för flerspråkig och interkulturell kommunikation.
Simultantolkar ser till att kommunikationen mellan talare och åhörare verkligen fungerar. Därför är simultantolkens insats avgörande för ett framgångsrikt möte.

Du får gärna mer information om min erfarenhet som tolk och tolkkonsult och om mina specialområden. Hör av dig per telefon eller e-post.

tłumaczenie ustne

Var?

I Trestadsområdet (Gdansk, Gdynia, Sopot) och i Warszawa behöver kunden inte stå för hotellkostnaderna, men jag ställer gärna upp och tolkar i andra städer och länder efter behov.

Vad?

officiella statsbesök
konferenser, kongresser, presentationer och kurser inom internationella relationer, vetenskap och teknik
styrelsemöten, affärsförhandlingar
avtalsbestyrkande inför notarius publicus
tolkning hos polis, inför domstol
presskonferenser
Simultantolkning

Simlutantolkning kräver ingående förberedelser och hög koncentration. Tolkarna arbetar oftast två eller tre i ett ljudisolerat bås. De byter av varandra var trettionde minut. Åhörarna lyssnar i hörlurar.
Simultantolkning är den vanligast och bekvämaste formen av tolkning och lämplig vid alla typer av evenemang.

Konsekutivtolkning

Vid konsekutiv tolkning tolkas den talande i etapper – först tal sedan tolkning. Tolken befinner sig vanligtvis bredvid talaren. Denna form av tolkning kräver fördubblad tidsåtgång mot simultantolkning. Beroende på tema och evenemangets längd kan konsekutiva tolkar arbeta ensamma eller i par.
Denna typ av tolkning passar bäst till diskussioner eller förhandlingar med relativt få deltagare.

Visktolkning

Visktolkning är en form av simultantolkning dock utan teknisk utrustning och är lämplig för högst två åhörare. Visktolkningen störs ofta av dålig akustik och resultatet blir sällan helt perfekt. Dessutom stör tolkens röst både talare och övriga närvarande i lokalen.
Det är obekväm typ av tolkning som kan användas vid korta möten.