Översättningar

Vad?

  • Alla typer av texter (avtal, officiella handlingar, affärsplaner, årsredovisningar och utbildningsmaterial)
  • Produktbeskrivningar
  • Bruksanvisningar
  • Vid stora projekt ställer jag gärna upp och samplanerar realistiska leveranstider och samordnar större grupper översättare.

kot przy klawiaturze

Expertomaråde

Under de senaste tjugo åren har jag levererat översättningar inom följande områden:

  • Affärs- och finansväsen
  • Bankväsen
  • Juridik (särskilt avtalsrätt, företagsrätt, civilrätt)
  • Tillverkningsindustri och teknik
  • EU
  • Regionalt, politiskt samarbete

Vad gäller översättningar inom specialområden ser jag till att kunden får hög teknisk och språklig kvalitet genom samarbete med sakkunniga som provläser texten eller så skickar jag kundens text till kollegor med specialkunskaper – kollegor som jag har samarbetat framgångsrikt med under många år.

Hur?

Pålitlig - professionell - jag håller alltid leveranstiderna
Jag har tystnadsplikt och din information är säker hos mig.
Jag översätter från svenska och engelska till polska (mitt modersmål).
Vid översättning till svenska eller engelska samarbetar jag nära med mina kollegor från andra länder som har dessa språk som modersmål.
Jag ser till att du som kund får bästa möjliga resultat även vid kort leveranstid.
OBS: Kvalitetsjobb kräver tid. Framtagning av specialuttryck och begrepp och noggrann
provläsning är nyckelfaktorer för en tillfredsställande översättning.

Var?

Mitt kontor finns i Gdynia, Trestadsområdet i norra Polen och är välutrustat med referensmaterial och modern teknik.
Jag kan leverera översättningar via e-post, post eller kurirpost.