Tłumaczenia pisemne

Co?

  • Dokumenty uwierzytelnione (dowody rejestracyjne, dokumenty z zakresu ewidencji ludności, wyroki sądowe)
  • Teksty specjalistyczne wszelkiego rodzaju (kontrakty, dokumenty, plany biznesowe, sprawozdania finansowe, i dokumenty szkoleniowe)
  • Opisy produktów
  • Instrukcje obsługi
  • Przy większych projektach podam Państwu realistyczny termin wykonania zlecenia, a ponadto zajmę się koordynacją zespołu tłumaczy.

 

kot przy klawiaturze

Tłumaczę w dziedzinach:

  • Biznes i finanse
  • Bankowość
  • Prawo (zwłaszcza prawo handlowe, karne i cywilne)
  • Unia Europejska
  • Współpraca regionalna

W przypadku specjalistycznych tłumaczeń, zapewniam wysoką jakość terminologiczną dzięki współpracy z ekspertami z danej dziedziny, ewentualnie kieruję klientów do moich kolegów, z którymi z powodzeniem współpracuję od wielu lat.

Jak?

Bardzo krótkie terminy tłumaczeń uwierzytelnionych.
Rzetelnie - profesjonalnie - terminowo.
Gwarantuję pełną poufność materiałów przekazanych do tłumaczenia.
Tłumaczę z angielskiego i szwedzkiego na polski (mój ojczysty język).
W przypadku tłumaczeń na szwedzki i angielski współpracuję z kolegami z innych krajów, dla których języki te są językami ojczystymi.
Staram się zawsze zapewnić moim klientom najwyższą jakość tłumaczenia, niezależnie od napiętych terminów
Należy jednak pamiętać, że wysoka jakość wymaga czasu. Wyszukanie prawidłowej terminologii i staranne sczytanie są kluczowymi czynnikami udanego tłumaczenia.

Gdzie?

Tłumaczenia dostarczam w formie wydruku, dokumentu elektronicznego lub pocztą kurierską.